[Video] Thủ đô Hà Nội - Biểu tượng rạng rỡ của đất nước Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 10/10/2022) Hà Nội là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, hàng nghìn năm trước đã được ông cha ta chọn là nơi định đô để tính kế lâu dài, mưu nghiệp lớn, từ kinh đô Cổ Loa của Nhà nước Âu Lạc cách đây hơn 2.000 năm đến kinh đô Thăng Long của Nhà nước Ðại Việt hơn 1.000 năm trước và ngày nay là Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thủ đô Hà Nội hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới, trở thành nơi kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc, nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của tinh thần yêu nước, yêu hòa bình, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.