Thủ đô Hà Nội nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Fidel Castro (22/2/2003)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VII, VIII, IX; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (9/1997 - 6/2006)Phan Văn Khải