[Photo] Thủ lĩnh Công đảng cam kết đem lại sự thay đổi cho nước Anh

Hà Nội (TTXVN 5/7/2024) Kết quả kiểm phiếu tính đến chiều 5/7/2024 cho thấy Công đảng đã giành được 411 ghế trong tổng số 650 ghế tại Hạ viện nước này. Như vậy, Công đảng đã giành được nhiều hơn số ghế tối thiểu (326 ghế) để chiếm đa số tại Hạ viện, theo đó lãnh đạo Công đảng Keir Starmer sẽ trở thành Thủ tướng mới của Anh. Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer tuyên bố sẽ đem lại sự thay đổi cho nước Anh khi lên nắm cương vị Thủ tướng.

  • Lãnh đạo Công đảng Anh Keir Starmer trong bài phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại London, ngày 5/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

  • Lãnh đạo Công đảng Anh Keir Starmer trong bài phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại London, ngày 5/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

  • Lãnh đạo Công đảng Anh Keir Starmer trong bài phát biểu sau khi kết quả bầu cử được công bố, tại London, ngày 5/7/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN