[Photo] Thủ tướng Anh Rishi Sunak thừa nhận thất bại, xác nhận sẽ từ chức

Hà Nội (TTXVN 5/7/2024) Ngày 5/7/2024, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, cho biết Công đảng đối lập đã giành chiến thắng. Ông Sunak cũng xác nhận sẽ từ chức Thủ tướng Anh. Theo kết quả kiểm phiếu tại 474 khu vực bầu cử, Công đảng giành được 331 ghế trong Hạ viện gồm 650 ghế.

  • Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại Northallerton, Anh, ngày 5/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại Northallerton, Anh, ngày 5/7/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

  • Ngày 5/7/2024, Thủ tướng Anh Rishi Sunak (ảnh) thừa nhận Đảng Bảo thủ đã thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, đồng thời công nhận Công đảng đối lập giành chiến thắng. Ông Sunak cũng xác nhận sẽ từ chức Thủ tướng Anh. Theo kết quả kiểm phiếu tại 474 khu vực bầu cử, Công đảng giành được 331 ghế trong Hạ viện gồm 650 ghế. Ảnh: Reuters/TTXVN

  • Ngày 5/7/2024, Thủ tướng Anh Rishi Sunak (ảnh) thừa nhận Đảng Bảo thủ đã thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, đồng thời công nhận Công đảng đối lập giành chiến thắng. Ông Sunak cũng xác nhận sẽ từ chức Thủ tướng Anh. Theo kết quả kiểm phiếu tại 474 khu vực bầu cử, Công đảng giành được 331 ghế trong Hạ viện gồm 650 ghế. Ảnh: Reuters/TTXVN