[Photo] Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Việt Nam-WEF

Hà Nội (TTXVN 26/6/2023) Chiều 26/6/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab và chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab chứng kiến  Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)