[Photo] Thủ tướng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Sìn Hồ, Lai Châu

Hà Nội (TTXVN 18/11/2023) Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), sáng 18/11/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Sà Dề Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhảy điệu xoè với đồng bào các dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày các nông cụ truyền thống của dân tộc tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhảy điệu xoè với đồng bào các dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhảy điệu xoè với đồng bào các dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng cuốn sách “Phát huy truyền thống Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ và nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu và đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN