Thủ tướng Lý Bằng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (4/12/1992)

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 340, ngày 5/12/1992