Thủ tướng Lý Bằng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (4/12/1992)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)Trương Tấn Sang
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; (11/1986 - 10/1996)Võ Trần Chí

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 340, ngày 5/12/1992