Thủ tướng Nga chiêu đãi trọng thể chào mừng Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Đoàn đại biểu Chính phủ ta (6/1994)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/6/1994