[Photo] Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm trụ sở UNESCO

Hà Nội (TTXVN 1/12/2015) Nhân chuyến tham dự Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21), chiều 1/12/2015 (giờ Việt Nam), tại thủ đô Paris, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO.

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận chương trình hợp tác giữa Việt Nam và UNESCO giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

  • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới thăm trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và tiếp bà Irina Bokova, Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh: Đức Tám – TTXVN