[Photo] Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội CH Phần Lan (1/2010)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; khóa VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ; (6/2006 - 4/2016)Nguyễn Tấn Dũng

Hà Nội (TTXVN 11/1/2010) Ngày 11/1/2010, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Ngài Sauli Niinisto sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Ngài Sauli Niinisto sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

  • Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Ngài Sauli Niinisto sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN