[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 23/4/2024) Sáng 23/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm". Cùng dự có Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 24/3/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng đại diện các tổ chức quốc tế, các bộ, ngành tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ngày 23/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN