[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 1/7/2024) Trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 1/7/2024, tại Thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.

 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt - Hàn Ahn Duk-geun tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt - Hàn Ahn Duk-geun tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt - Hàn Ahn Duk-geun tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Việt - Hàn Ahn Duk-geun phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN