[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 2/7/2024) Sáng 2/7/2024, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo và chứng kiến lễ trao các văn kiện ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo (sáng 2/7/2024). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo phát biểu. Ảnh: Dương GiangTTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp hẹp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về viện trợ không hoàn lại của Hàn Quốc cho Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển và trao đổi hệ sinh thái khởi nghiệp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về hợp tác thành lập dự án Khu công nghiệp tái chế tài nguyên giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Nhân lực Quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Seoul. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Bản ghi nhớ về định hướng xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Han Duck Soo chứng kiến trao Thoả thuận vay đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Ảnh: Dương Giang/TTXVN