[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 11/3/2024) Sáng 11/3/2024, tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Giáo dục New Zealand giai đoạn 2023-2026. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand về hợp tác kinh tế, thương mại. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand về hợp tác kinh tế, thương mại. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Giáo dục New Zealand giai đoạn 2023-2026. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN