[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 11/3/2024) Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, chiều 11/3/2024 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. Ảnh: Dương Giang-TTXVN