[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hiệu trưởng Đại học Waikato

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 10/3/2024) Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, sáng 10/3/2024, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato (TP Hamilton) kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Neil Quigley, Hiệu trưởng Đại học Waikato kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao thoả thuận hợp tác giữa Đại học Waikato và một số trường Đại học của Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao thoả thuận hợp tác giữa Đại học Waikato và một số trường Đại học của Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao thoả thuận hợp tác giữa Đại học Waikato và một số trường Đại học của Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Hiệu trưởng Đại học Waikato. Ảnh: Dương Giang-TTXVN