[Photo] Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 11/3/2024) Sau hội đàm, sáng 11/3/2024, tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại buổi gặp báo chí. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại buổi gặp báo chí. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ báo chí. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon phát biểu tại buổi gặp báo chí. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp báo chí. Ảnh: Dương Giang-TTXVN