Thủ tướng Phạm Văn Đồng mở tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Chính phủ Bulgaria (6/10/1957)

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957

 

Tin Trong nước của Việt Nam Thông tấn xã, ngày 7/10/1957