Thủ tướng Phạm Văn Đồng mở tiệc chiêu đãi trọng thể

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19/9/1978