Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Bằng thăm hữu nghị chính thức nước ta đến Hà Nội (30/11/1992)

Tin trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 336, ngày 1/12/1992