[Photo] Thủ tướng thăm gia đình đa văn hóa Việt – Hàn tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 3/7/2024) Chiều 3/7/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm gia đình đa văn hóa Việt – Hàn tại thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm gia đình anh Jang Yeong Gak và chị Vũ Thái Linh - gia đình đa văn hóa Việt – Hàn ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, chiều 3/7/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm gia đình anh Jang Yeong Gak và chị Vũ Thái Linh - gia đình đa văn hóa Việt – Hàn ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, chiều 3/7/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm gia đình anh Jang Yeong Gak và chị Vũ Thái Linh - gia đình đa văn hóa Việt – Hàn ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, chiều 3/7/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm gia đình anh Jang Yeong Gak và chị Vũ Thái Linh - gia đình đa văn hóa Việt – Hàn ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi, chiều 3/7/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN