[Photo] Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính

Hà Nội (TTXVN 2/7/2024) Chiều 2/7/2024, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kim Jin Pyo, Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kim Jin Pyo, Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, chiều 2/7/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kim Jin Pyo, Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, chiều 2/7/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kim Jin Pyo, Chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu đổi mới sáng tạo toàn cầu Hàn Quốc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, chiều 2/7/2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN