Thủ tướng Võ Văn Kiệt đến Moskva (Mát-xcơ-va) (6/1994)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 16/6/1994