Thủ tướng Võ Văn Kiệt Hội đàm với Thủ tướng Luxembourg

Tin Thế gới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/5/1995