Thủ tướng Võ Văn Kiệt hội đàm với Thủ tướng Viktor Chernomyrdin (V.Chéc-nô-mưc-đin) (6/1994)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/6/1994