Thử tướng Võ Văn Kiệt hội đàm với Tổng thống Carlos Saúl Menem (2/1997)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/2/1997