Thủ tướng Võ văn Kiệt kết thúc tốt đẹp cuộc đi thăm hữu nghị chính thức Liên bang Nga (6/1994)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 19/6/1994