Thủ tướng Võ Văn Kiệt kết thúc tốt đẹp cuộc đi thăm Luxembourg

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 31/5/1995