Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới chào Đại công tước Luxembourg

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII; Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)Võ Văn Kiệt

Tin Thế gới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 30/5/1995