[Photo] Thường trực Ban Bí thư hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan (3/2024)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III (4/2021 - 5/2024); Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII (3/2023 - 5/2024)Trương Thị Mai

Hà Nội (TTXVN 25/3/2024) Chiều 25/3/2024, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam.

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho với các đại biểu (25/3/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN