[Infographics] Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Hà Nội (TTXVN 6/6/2024) Chiều 6/6/2024, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.