Thượng tướng Hoàng Minh Thảo - Trái tim của nhà khoa học quân sự tài ba đã ngừng đập

Hà Nội (TTXVN 9/9/2008)

Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo, cán bộ lão thành cách mạng; nguyên Tư lệnh Chiến khu 3; Phó Tư lệnh Liên khu 3; Tư lệnh Liên khu 4; Phó Tư lệnh, Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (B3), Phó Tư lệnh Liên khu 5; Viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao; Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự (Bộ Quốc phòng) đã từ trần ngày 8/9/2008 tại nhà riêng, số nhà 69, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội do tuổi cao, sức yếu.

Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo (tức Tạ Thái An), sinh ngày 25/10/1921 tại thôn Cao, xã Bảo Khê, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Hơn nửa thế kỷ phục vụ cách mạng, 63 năm tuổi Đảng, 51 năm công tác trong Quân đội, ông đã có nhiều cống hiến to lớn trong chỉ huy chiến đấu, trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ cho Quân đội. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo luôn thể hiện lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, một cán bộ trí tuệ, tài năng, biết vận dụng và kết hợp sáng tạo truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc với những kiến thức quân sự hiện đại vào thực tiễn chiến tranh cách mạng Việt Nam.

Là một vị Tướng, khi rời chiến trận, với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm kháng chiến, ông trở về với công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ khoa học quân sự. Ông tham gia đào tạo nhiều lớp cán bộ chỉ huy, tham mưu, cán bộ khoa học quân sự cho Quân đội, trực tiếp hoàn thành nhiều công trình khoa học, bài viết chuyên đề, sách nghiên cứu có giá trị lý luận và thực tiễn như: Tổ tiên ta đánh giặc; Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng; Mấy vấn đề về khoa học quân sự; Nghệ thuật tác chiến trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc...

Trên cương vị Viện trưởng Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng an ninh); Viện trưởng đầu tiên của Viện Chiến lược Quân sự (Bộ Quốc phòng), Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học quân sự, Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo đã đề xuất, tư vấn và tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về quân sự và quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia nghiên cứu nhiều công trình khoa học quân sự, tích cực truyền đạt kiến thức về nghệ thuật quân sự Việt Nam cho cán bộ quân đội và tham gia các hoạt động xã hội.

Với những công lao và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quân công hạng Nhất; Huy hiệu 40 năm, 50 năm, 60 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác; được phong hàm Giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 1986; được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân năm 1988.

Là một nhà lý luận quân sự xuất sắc, nhà nghiên cứu khoa học quân sự và có nhiều năm trực tiếp giữ cương vị chỉ huy, Thượng tướng, Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Hoàng Minh Thảo đã dồn tâm huyết vào việc nghiên cứu Nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Những đóng góp quý báu của ông đã được ghi nhận khi Cụm công trình về nghệ thuật quân sự của ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2005 với 8 cuốn sách: Học tập Khoa học Quân sự Xô-viết; Về cách dùng binh; Thất bại của một sức mạnh phi nghĩa; Chiến dịch Tây Nguyên đại thắng; Tổ tiên ta đánh giặc; Tìm hiểu một số vấn đề về nghệ thuật chỉ huy; Nghệ thuật tác chiến, mấy vấn đề lý luận và thực tiễn; Mấy vấn đề về Nghệ thuật Quân sự.

Là người đã từng là cấp dưới của Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Minh Thảo, khi ông làm Viện trưởng Học viện Quân sự cao cấp, có nhiều dịp được tiếp xúc với ông, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ về một vị tướng khiêm nhường, giản dị, dễ gần nhưng quyết đoán, có tri thức uyên thâm về khoa học và nghệ thuật quân sự, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học quân sự cho toàn quân.

Tấm gương tận tuỵ, hết lòng vì công việc, mặc dù tuổi cao, sức yếu của Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo thật xứng đáng để cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo./.

Vũ Anh Minh (ngày 9/9/2008)