[Photo] Tiệc chiêu đãi ông Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam (11/2015)

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII Nguyễn Phú Trọng
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)Trương Tấn Sang

Hà Nội (TTXVN 6/11/2015) Tối 5/11/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tổ chức chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân sang thăm Việt Nam.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự buổi tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới dự buổi tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại buổi tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cụng ly cùng ông Tập Cận Bình tại buổi lễ chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cụng ly cùng ông Tập Cận Bình tại buổi lễ chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung với các nghệ sỹ tại buổi tiệc chiêu đãi. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)