Tiễn biệt nhạc sĩ Văn Cao: "Có hề gì đâu một chút đời mọn"

Bài viết được đăng trên báo Thể thao & Văn hóa của TTXVN số 28 (671) ngày 15/7/1995