Tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Chủ tịch Trần Đức Lương danh hiệu "Giáo sư danh dự" của Viên hàn lâm khoa học Nga (8/1998)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 27/8/1998