Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa VIII (ngày 10/8/1991)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII; Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)Võ Văn Kiệt

Hà Nội (TTXVN 10/8/1991)