Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch HĐBT Võ Văn Kiệt tại kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa VIII (ngày 10/8/1991)

Hà Nội (TTXVN 10/8/1991)