Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ VIII (2014-2019) (12/2014)

Hà Nội (TTXVN 17/12/2014)

Ngày 17/12/2014, tại Hà Nội, Đại hội lần thứ VIII Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, nhiệm kỳ 2014- 2019 đã khai mạc với gần 500 đại biểu đại diện cho 2000 hội viên và giới sân khấu cả nước về dự. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, các vị khách quý, các vị đại biểu! 

Thưa các đồng chí và các bạn! 

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội lần thứ VIII Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Đây là ngày hội lớn của những nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đại diện cho gần hai nghìn hội viên và giới sân khấu cả nước về dự Đại hội tại Thủ đô Hà Nội. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi gửi đến các vị đại biểu, các đồng chí và qua các đồng chí đến toàn thể các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, đặc biệt là các nghệ sĩ lão thành cùng đông đảo các nghệ sĩ sân khấu trong cả nước lời chào thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

 Thưa các đồng chí và các vị đại biểu! 

Nghệ thuật sân khấu có vai trò quan trọng trong nền văn hóa dân tộc thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam . Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta quan tâm sâu sắc, đề cao vai trò của nghệ thuật sân khấu, nhất là sân khấu dân tộc, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc. Trong tiến trình giữ gìn và chấn hưng nghệ thuật dân tộc, tiếp thu có chọn lọc các nền sân khấu của thế giới, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, hội viên, nghệ sỹ của Hội đã có những nỗ lực và đóng góp đáng trân trọng. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là các hoạt động nổi bật như: tập trung đầu tư nâng cao chất lượng sáng tác, cải tiến cách thức tổ chức các trại sáng tác; tổ chức cho các tác giả, nghệ sỹ đi thực tế ở Trường Sa và các vùng kinh tế trọng điểm; tổ chức Liên hoan các loại hình sân khấu gắn với sự kiện lịch sử của đất nước; nâng cao chất lượng công tác lý luận phê bình; chăm lo công tác hội viên; tổ chức biểu diễn nhiều buổi, ở nhiều địa phương, đơn vị phục vụ nhân dân và chiến sĩ lực lượng vũ trang; tăng cường công tác giao lưu đối ngoại quốc tế. Nhiệm kỳ vừa qua, xuất hiện nhiều vở kịch được dư luận xã hội đánh giá cao về đề tài thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”. 5 năm qua, Hội luôn tập trung thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về định hướng chính trị, văn hóa, thẩm mỹ xây dựng nhiều tác phẩm sân khấu có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân. 

Hội vừa quan tâm các nghệ sĩ cao tuổi có nhiều đóng góp cho sự nghiệp sân khấu, vừa chăm lo cho các nghệ sĩ trẻ thông qua việc tổ chức nhiều trại sáng tác, phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức nhiều cuộc thi tài năng trẻ sân khấu. 

Hội đã chủ động tổ chức giao lưu quốc tế, trao đổi kinh nghiệm với các nước có nền sân khấu phát triển, xây dựng đề án Liên hoan quốc tế về sân khấu thử nghiệm 3 năm một lần. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của giới sân khấu nước nhà và của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. 

Thưa các đồng chí và quý vị! 

Bên cạnh nỗ lực và kết quả vừa nêu, hoạt động của ngành ta, Hội ta vẫn còn những hạn chế, bất cập cần khắc phục trong thời gian tới. Trong sáng tác, biểu diễn, truyền bá các tác phẩm sân khấu còn không ít tác phẩm và hoạt động chưa thể hiện được tính chất tiên tiến và bản sắc dân tộc. Số lượng tác phẩm ngày càng nhiều song còn tương đối ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Trong một số tác phẩm hình tượng nhân vật trung tâm của xã hội không rõ nét, ý nghĩa xã hội còn hạn hẹp. Một số văn nghệ sĩ còn hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống, chưa cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, chiều sâu và tính phức tạp của quá trình chuyển biến mang tính lịch sử trong thời kỳ mới của đất nước. Các tác phẩm sân khấu về đề tài đương đại chưa nhiều, có biểu hiện xa lánh những vấn đề trọng tâm, cấp thiết. Sân khấu đang chạy theo các đề tài hài hước, chuyện ma, thậm chí câu khách theo xu hướng giải trí tầm thường, thiếu tính giáo dục. Tình trạng nghiệp dư hoá hoạt động sân khấu đang có chiều hướng gia tăng và đây thực sự là tiếng chuông cảnh tỉnh, báo động. 

Công tác lý luận phê bình về sân khấu chậm đổi mới. Những vấn đề lý luận sân khấu trong nước và trên thế giới chưa được đầu tư nghiên cứu và phổ biến để làm cơ sở hoạt động cho các đơn vị, các nghệ sĩ và định hướng dư luận. 

Hoạt động của các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống còn nhiều bất cập, đang bị khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, xa lánh, ít quan tâm. Những tác phẩm sân khấu truyền thống kinh điển ít được phục dựng, giới thiệu đang có nguy cơ thất truyền. Lực lượng trẻ kế cận trên lĩnh vực sân khấu truyền thống đang hẫng hụt. Những khó khăn nêu trên đang là thử thách to lớn đối với giới văn nghệ sĩ sân khấu nước ta, đòi hỏi sự bứt phá, không ngừng sáng tạo, đổi mới của toàn ngành sân khấu và trách nhiệm của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. 

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu! 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để sân khấu phát triển và các nghệ sĩ sân khấu phát huy tài năng sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, phục vụ và cống hiến nhiều nhất cho đất nước; đồng thời, mong muốn và tin tưởng giới sân khấu và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện. 

Sau Đại hội này, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, có kế hoạch và phương pháp cụ thể, thiết thực nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nghệ sĩ sân khấu vì sự nghiệp văn hóa của dân tộc. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành chức năng, các cơ sở đào tạo… để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Cần quan tâm nắm bắt tâm tư, tình cảm của các nghệ sĩ, đề xuất các chính sách phù hợp tạo điều kiện để nghệ sĩ tập trung công sức, trí lực cho lao động sáng tạo. 

Công cuộc đổi mới đất nước đang đặt ra cho nền sân khấu nước nhà những yêu cầu, nhiệm vụ mới với trách nhiệm nặng nề và rất vẻ vang. Chúng ta tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của sân khấu Việt Nam, đội ngũ những người làm sân khấu sẽ ngày càng phát triển, có bản lĩnh chính trị, có khả năng sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp vững vàng, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước "mỗi nghệ sĩ là một chiến sĩ" như Bác Hồ đã dạy. 

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu! 

Đại hội Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam là một sự kiện chính trị-xã hội - nghề nghiệp quan trọng không chỉ của giới nghệ sĩ sân khấu mà còn thu hút sự quan tâm của các tầng lớp xã hội. Các đồng chí cần bám sát các định hướng văn hóa trong các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” để đóng góp trí tuệ xây dựng, hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hội trong nhiệm kỳ tới. Trên tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Dân chủ, Nhân văn”, các đồng chí lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ VIII là những gương mặt tiêu biểu, có tâm, có tầm, có tài, góp phần xây dựng Hội trở thành mái nhà chung, nơi quy tụ các nghệ sĩ và động viên các nghệ sĩ cống hiến hết mình cho sự nghiệp lao động sáng tạo trên lĩnh vực sân khấu. 

Chúc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam ngày càng vững mạnh, thật sự là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm sân khấu của cả nước. 

Trong không khí thân tình, đoàn kết, tôi chúc Đại hội VIII Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thành công! 

Chúc các vị đại biểu và tất cả chúng ta sức khỏe, hạnh phúc!