Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (6/2006)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; khóa VIII, IX, X, XI; Thủ tướng Chính phủ; (6/2006 - 4/2016)Nguyễn Tấn Dũng

Hà Nội (TTXVN 27/6/2006)

TTXVN xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội khi nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ:

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng và các vị khách,

 Thưa đồng bào, đồng chí,

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội đã tin tưởng vào sự giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đề nghị của Chủ tịch nước, tín nhiệm bầu tôi giữ trọng trách Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Để xứng đáng với sự tín nhiệm đó, tôi nguyện trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ mà Hiến pháp, luật pháp đã quy định. Tôi luôn coi đây là nghĩa vụ thiêng liêng của mình.

Trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đều lớn và đan xen nhau, điều tâm huyết của tôi là thấu suốt và chấp hành nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tiếp tục điều hành thực hiện tốt chương trình công tác của Chính phủ nhiệm kỳ 2002-2007 mà Thủ tướng Phan Văn Khải đã trình bày tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa này.

Tôi xin hết lòng, dốc sức cùng tập thể Chính phủ và cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh của toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nhanh các thành phần kinh tế, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, nhất là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ và cải thiện môi trường; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe và cải thiện đời sống nhân dân; mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và tiến cùng thời đại.

Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ sẽ tập trung sức đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính quốc gia theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện dân chủ; xây dựng hệ thống hành chính, trước hết là Chính phủ, trong sạch vững mạnh, sâu sát và gắn bó với dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xem đây là một trọng tâm công tác của Chính phủ trong thời gian tới.

Trong việc thực hiện chức trách của người đứng đầu Chính phủ, tôi trân trọng học tập, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các Thủ tướng Chính phủ tiền nhiệm; nghiêm túc giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, cùng các thành viên Chính phủ chung sức xây dựng một Chính phủ đoàn kết nhất trí, phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao đầy đủ trách nhiệm của mỗi cá nhân, hành động kiên quyết và sáng tạo, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Tôi tin tưởng và trông cậy vào sự ủng hộ và cộng tác chặt chẽ của các thành viên Chính phủ, của các cơ quan nhà nước và của các ngành, các cấp.

Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết sức mình và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác của Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế vì hoà bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

 Để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tôi và tập thể Chính phủ xin nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị. Chúng tôi xin trân trọng đặt niềm tin vào sự giám sát, phối hợp, ủng hộ của Quốc hội, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng.

 Tôi đặc biệt biết ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Phan Văn Khải, các đồng chí đã tin cậy giao cho tôi nhiệm vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đã phân công tôi phụ trách nhiều lĩnh vực công tác quan trọng trong 2 nhiệm kỳ qua. Đây là sự ủng hộ, giúp đỡ thiết thực tạo phần thuận lợi cho Tôi trong việc đảm đương trọng trách mới.

Tôi luôn ghi nhớ và xin chân thành cám ơn các đồng chí lão thành cách mạng, đồng chí, đồng bào trong cả nước và ở những nơi tôi đã công tác chiến đấu từ những năm tháng chiến tranh và trong thời gian tôi làm việc ở địa phương và các cơ quan Trung ương. Đồng chí và đồng bào đã dành cho tôi sự ủng hộ, đùm bọc, giúp đỡ chí tình.

Tôi luôn tâm niệm, tất cả là nhờ có dân, có Đảng. Tôi nguyện nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, sống và làm việc đúng pháp luật, gương mẫu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: cán bộ chính quyền là công bộc của dân, phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu,

Nhận nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ, tôi xin phát biểu những suy nghĩ tâm huyết, chân thành của mình và cũng là lời hứa mà tôi quyết tâm thực hiện để xứng đáng với tình cảm cao đẹp và sự tín nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Rất mong nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giám sát của các đồng chí, các vị đại biểu Quốc hội và toàn thể đồng bào.

 Xin chúc sức khoẻ các vị đại biểu và đồng chí, đồng bào.

Xin trân trọng cảm ơn./.