Toàn văn bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX (24/9/1992)

Hà Nội (TTXVN 24/9/1992)