Toàn văn lời phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (22/6/1987)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam phát đêm ngày 22/6/1987