Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng

Hà Nội (TTXVN 23/7/2011) Chiều ngày 23/7/2011, với 91,4% số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân giới thiệu tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng:

- Ngày sinh:18/01/1946

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

- Nơi ở hiện nay: số nhà 7B, Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội

-Thành phần gia đình: cán bộ

- Nghề nghiệp khi tuyển dụng: Sinh viên

- Ngày được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức: 01/01/1972

- Ngày vào Đảng: 26/05/1977             Ngày chính thức: 26/05/1978

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính- kế toán

+ Học hàm, học vị: Tiến sỹ

+ Ngoại ngữ: Bungari D

- Khen thưởng: Huân Chương Lao động hạng 1 ( năm 2002); Huân chương Itsara hạng 1 của Lào ( năm 2007)

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI

- Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI

- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1966 - 12/1970: Sinh viên trường Đại học Tài chính kế toán Hà Nội.

- 1/1972 - 12/1977: Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.

- 1/1978 - 9/1982: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Các Mác- Bungari.

- 10/1982 - 10/1986: Phụ trách phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính.

- 10/1986 - 1/1990: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Kinh tế Trung ương.

- 2/1990 - 9/1992: Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

- 10/1992 - 11/1996: Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Tài chính.

- 11/1996 - 6/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa X, XI Tại Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ 7/2006 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XIII./.