TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHÁNH

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư Trung ương Đảng (1986-1991); Phó Chủ tịch kiêm; Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng; (1987-1992); Phó Thủ tướng Chính phủ (1992-1997)Nguyễn Khánh

Đồng chí Nguyễn Khánh (tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Khánh) sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 57 phút, ngày 19 tháng 7 năm 2023 (tức ngày 2 tháng 6 năm Quý Mão) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHÁNH
nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Nguyễn Khánh (tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Khánh)

Sinh ngày 31/3/1928

Quê quán: xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội)

Tham gia hoạt động cách mạng tháng 8/1945

Vào Đảng ngày 20/2/1947

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 8/1945, đồng chí là cán bộ tuyên truyền Tỉnh bộ Việt Minh và Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Thái Nguyên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1947.   

- Từ tháng 2/1947, đồng chí là Chánh Văn phòng Sở Thông tin Khu I.

- Từ tháng 5/1948, đồng chí là Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh bộ Việt Minh, Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận Việt Minh, Liên Việt tỉnh Thái Nguyên.

- Từ tháng 12/1950, đồng chí là Bí thư Đảng đoàn thanh niên tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên cứu quốc tỉnh Thái Nguyên.

- Từ tháng 11/1955, đồng chí là cán bộ Văn phòng Khu ủy Việt Bắc.

- Từ tháng 7/1959, đồng chí là Phó Bí thư Khu Đoàn thanh niên lao động khu Việt Bắc.

- Từ tháng 1/1960, đồng chí học Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- Từ tháng 9/1961, đồng chí học lý luận chính trị ở Liên Xô, nghiên cứu sinh Triết học tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô.

- Từ tháng 4/1964, đồng chí công tác ở bộ phận chuẩn bị lập Ban Nghiên cứu lý luận Trung ương.

- Từ tháng 4/1965, đồng chí là cán bộ nghiên cứu Văn phòng Trung ương Đảng.

- Từ năm 1968, đồng chí là Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

- Từ tháng 7/1976, đồng chí làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 1/1980, đồng chí là Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (tháng 3/1982) của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó được cử làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Từ tháng 2/1987, đồng chí là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng.

- Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (tháng 6/1991), đồng chí được bầu lại là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Tháng 3/2003, đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

- Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X.

- Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.