[Photo] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 29/6/2021) Sáng 29/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tham quan Trưng bày ảnh "Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào" do Thông tấn xã Việt Nam, Ban Đối ngoại Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

 • Sáng 29/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Sáng 29/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Sáng 29/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Sáng 29/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của Học viện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của Học viện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan Phòng truyền thống của Học viện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tại buổi đến thăm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nói chuyện với cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

 • Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang giới thiệu trưng bày ảnh của TTXVN với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang giới thiệu trưng bày ảnh của TTXVN với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 • Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang giới thiệu trưng bày ảnh của TTXVN với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN