[Photo] Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng

  Nhân vật liên quan

  • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt NamPhạm Minh Chính
  • Vương Đình Huệ
  • Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa II, III (4/2021 - 5/2024); Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII (3/2023 - 5/2024)Trương Thị Mai
  • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú

Hà Nội (TTXVN 13/3/2024) Sáng 13/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành viên Tiểu ban Nhân dự tham dự phiên họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN