Tổng Bí thư Đỗ Mười hội kiến với Thủ tướng Lý Bằng - Ký biên bản hội đàm về vấn đề thông xe đường sắt Việt Nam-Trung Quốc (28/11/1995)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 29/11/1995