Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Lê Đức Anh hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân (20/11/1994)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 323, ngày 21/11/1994