Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Lê Đức Anh trao đổi ý kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch Giang Trạch Dân (21/11/1994)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 325, ngày 22/11/1994