Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Võ Văn Kiệt hội đàm với Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng (5/11/1991)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười
    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa V, VI, VII, VIII; Thủ tướng Chính phủ; nước CHXHCN Việt Nam (8/1991 - 9/1997)Võ Văn Kiệt

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, đêm 5/11/1991