Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch Võ Văn Kiệt hội đàm với Tổng Bí thư Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng (5/11/1991)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, đêm 5/11/1991