[Photo] Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Cuba, do Thủ tướng Fidel Castro dẫn đầu, sang thăm Việt Nam, ngày 12/9/1973

    Nhân vật liên quan

    • Bí thư thứ nhất (9/1960 - 12/1976); Tổng Bí thư của Đảng (12/1976 - 7/1986)Lê Duẩn

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba, do Chủ tịch Fidel Castro dẫn đầu, sang thăm Việt Nam, ngày 12/9/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Duẩn đón Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba, do Chủ tịch Fidel Castro dẫn đầu, sang thăm Việt Nam, ngày 12/9/1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN