[Infographics] Tổng Bí thư Lê Duẩn: Một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn

Hà Nội (TTXVN 7/4/2022) Có mặt trong đội ngũ những người cộng sản ngay từ khi Đảng mới ra đời, với gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng (1960-1986), đồng chí Lê Duẩn thể hiện rõ là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhà lý luận xuất sắc, có tầm cỡ chiến lược của cách mạng Việt Nam. Đồng chí là tiêu biểu trí tuệ của Trung ương, Bộ Chính trị, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 7/4/1907.